Vươn Khơi

Tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp biển đảo nước nhà

Mới đây, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã vinh dự được trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021-2026) tại Hải Phòng. Phóng viên Tạp chí Vươn Khơi đã có cuộc trò chuyện với ông.

Phóng viên: người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, ông có thể cho bạn đọc cả nước biết các ưu tiên hành động của mình trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Lời đầu tiên tôi muốn nói lời tri ân tới nhân dân, lãnh đạo và đặc biệt là cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 2, Tp. Hải Phòng vì đã gửi gắm niềm tin, trao cho tôi quyền đại diện cho ý chí và nguyện vọng của họ. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu, quản lý biển, đảo và nghề cá, trong quá trình thực hiện trách nhiệm trước cử tri cả nước tôi sẽ tập trung vào các nhóm vấn đề chính, như: Đóng góp ý kiến để từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nói chung và về biển, đảo nói riêng ở nước ta, bao gồm cả kiến nghị xây dựng mới “Luật Sử dụng biển” để đảm bảo sử dụng hiệu quả, bền vững, giảm xung đột lợi ích giữa các ngành và người khai thác, sử dụng biển; bảo đảm quá trình xây dựng, ban hành, thực thi chính sách, pháp luật phải bám sát, phản ánh được nguyện vọng và có sự tham gia nhiều hơn của người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan; kiến nghị chính sách đặc thù để giải quyết đồng bộ ba vấn đề: Ngư dân, Ngư nghiệp và Ngư trường (Tam ngư) hướng tới phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm ở nước ta, ngăn chặn đánh bắt thủy sản bất hợp pháp (IUU), góp phần phát triển kinh tế biển (KTB) xanh và bền vững; chính sách hỗ trợ “tiến biển” để phát triển hệ thống “đô thị biển” ở nước ta, góp phần tổ chức lại không gian KTB; cụ thể hóa cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, liên cơ quan để thực thi phương thức quản lý tổng hợp biển theo không gian, sớm thống nhất quản lý nhà nước về biển, đảo ở nước ta.

Bè nuôi thủy sản tại Vịnh Lan Hạ. Ảnh:Interner
Bè nuôi thủy sản tại Vịnh Lan Hạ. Ảnh:Interner

Phóng viên: Thế còn các ưu tiên trong công tác giám sát và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Phát huy kinh nghiệm và sở trường của mình, tôi sẽ ưu tiên cho các hoạt động giám sát việc thi hành chính sách và thực thi pháp luật về biển đảo và nghề cá, bao gồm TN&MT biển. Cụ thể: Giải pháp thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững KTB Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Vấn đề cụ thể hóa và thực hiện các mục tiêu, chủ trương và giải pháp được ghi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phần liên quan đến biển, đảo và KTB – ven biển; giải pháp đào tạo nguồn nhân lực nói chung và cho lĩnh vực biển, đảo nói riêng, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế; tăng cường hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật biển; giám sát triển khai “đồng quản lý” trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong phát triển nghề cá nhỏ ven bờ và trong ngăn ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp; bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa biển, góp phần phát triển bền vững KTB.

Trong quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, tôi sẽ tập trung ưu tiên cho: Ủng hộ quan điểm và chủ trương giải quyết hòa bình các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng, nhưng kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tăng cường dự báo các kịch bản có thể xảy ra trên Biển Đông liên quan tới các quyền và lợi ích của Việt Nam để có những kiến nghị giải pháp ứng phó chủ động, phù hợp và hiệu quả; nhận thức vấn đề môi trường, tài nguyên và chủ quyền biển đảo nước ta là “ba mặt của một vấn đề” trong việc thực hiện chính sách, chiến lược biển của đất nước; giải quyết tốt vấn đề môi trường và bảo tồn tài nguyên biển là yếu tố tiên quyết cho phát triển KTB xanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục cải cách toàn diện và căn bản hệ thống giáo dục và đào tạo ở nước ta; cũng như phát triển KH&CN biển xứng tầm yêu cầu mới về phát triển đất nước của Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII và Chiến lược phát triển bền vững KTB Việt Nam.

Phóng viên: Cử tri thành phố Hải Phòng đã trao cho ông niềm tin, vậy ông sẽ có các ưu tiên hành động gì cho thành phố cảng, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Đối với phát triển KT-XH của thành phố, tôi muốn đóng góp tâm huyết vào việc: Tiếp tục khẳng định vị thế địa chính trị, địa kinh tế và địa văn hóa của Hải Phòng thông qua phát huy các giá trị văn hóa biển có đặc thù Hải Phòng, các loại hình kiến trúc đô thị độc đáo và cảnh quan của một vùng sông nước ven biển với các lợi thế cửa ngõ hội nhập quốc tế: Cảng, đô thị, biển, đảo; phát huy thế mạnh và tiếp tục khẳng định vị trí là một trung tâm KH&CN biển, hàng hải và nghề cá khu vực của thành phố Hải Phòng; phát triển mở rộng đô thị, cảng và khu công nghiệp theo hướng xanh và bền vững, gắn với bảo tồn nguồn lợi, bảo vệ môi trường và các giá trị di sản toàn cầu và quốc gia, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị; thực thi hiệu quả, công bằng chính sách nông thôn mới, cải thiện một bước đáng kể đời sống của người dân thành phố; xóa nghèo bền vững, lấy người dân làm mục tiêu chính của sự phát triển; Phòng chống, kiểm soát và kiềm chế hiệu quả đại dịch Covid-19 dựa trên các hành động tập thể để đảm bảo lợi ích kép; sớm khôi phục ngành du lịch – dịch vụ biển gắn với phát triển nghề cá giải trí,…; vấn đề thực thi pháp luật, chính sách trên địa bàn thành phố; cũng như giải quyết tốt, đến cùng các khiếu nại, tốt cáo của cử tri,…

Làng chài tại Đảo Cát Bà. Ảnh: Internet
Làng chài tại Đảo Cát Bà. Ảnh: Internet

Phóng viên: Để thực hiện tốt những nội dung ưu tiên đã nói trên, ông có những cam kết gì?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Đầu tiên tôi xin cam kết thực hiện tốt chương trình hành động của mình, coi đó là lời hứa trước cử tri khi đi vận động bầu cử.  Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Tp. Hải Phòng; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở các quận, huyện nơi tôi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội Tp. Hải Phòng. Cố gắng tiếp cận được nhiều cử tri nhất và khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tôi sẽ nghiên cứu và kịp thời chuyển đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; cũng như đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Khi cần thiết tôi sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu các cơ quan nhà nước ở Trung ương và chính quyền địa phương về những vấn đề mà cử tri và nhân dân bức xúc, yêu cầu, kiến nghị. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tôi sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

Phóng viên: Để tri ân những tình cảm của các cử tri đã ủng hộ, ông muốn gửi thông điệp gì đến họ?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Gia đình tôi gần 30 năm sống và làm việc ở Hải Phòng, các con tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử gắn với biển, một thành phố “Trung dũng, Quyết thắng”, năng động, sáng tạo và đang tạo ra những bứt phá, thế vượt trội, đi đầu. Gia đình tôi được “thở không khí và uống nước” của Hải Phòng, được lãnh đạo và nhân dân Hải Phòng đùm bọc trong những năm tháng khó khăn chung, được bao cấp từ cái bát ăn cơm, từ mớ rau, bìa đậu,… Cho nên, từ tâm khảm, tôi mong muốn được “trả món nợ” cho Hải Phòng trong lần trở lại “quê hương thứ hai” của mình. Dân tin, tôi sẽ không phụ lòng. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thường xuyên tiếp xúc với cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan và tổ chức hữu quan./.

Phóng viên: Xin chúc ông sức khỏe và tiếp tục gặt hái những thành công!

Diệp Anh thực hiện

Bài liên quan

Để lại bình luận

* Khi sử dụng form này, bạn đã đồng ý với việc để trang thu thập dữ liệu.

Trang sử dụng cookies để nâng cao trải nghiệm người dùng. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ không làm phiền bạn. Chấp nhận Đọc thêm